Mitas

Částku 20 000 Kč darovala na projekt Malemimi.cz také společnost MITAS a.s, která se zlínskou nemocnicí, konkrétně s perinatologickým centrem spolupracuje dlouhodobě.

20 000 Kč

 „Vstup do života řady našich zaměstnanců, jejich dětí, vnuků, nebo i budoucích pokolení je spojen právě s tímto oddělením. Svým příspěvkem bychom rádi přispěli k realizaci projektu, který je ojedinělý a podpořili tak činnost celého centra,“ uvedla Dr. Milada Kincová ze společnosti MITAS a.s.

Tato významná regionální firma dění a projekty novorozeneckého oddělení Baťovy nemocnice pravidelně sleduje a každoročně přispívá například na nákup monitorů dechu pro novorozence prostřednictvím nadace Křižovatka.  „Vážíme si práce týmu v čele s MUDr. Josefem Mackem, Ph.D, ceníme si jejich profesionality a vysokého pracovního nasazení. Měli jsme možnost navštívit jejich pracoviště a oceňujeme jejich péči a lásku, kterou věnují novorozeným dětem,“ dodala Kincová.

Škála charitativních projektů společnosti MITAS a.s. je však mnohem širší. Finančně podporuje především aktivity spojené  s podporou školství, zdravotně znevýhodněných občanů či zájmovou činností mládeže.

Společnost MITAS a.s. je český výrobce mimosilničních (zemědělských, industriálních, motocyklových) pneumatik. Historie Mitasu sahá až do třicátých let minulého století, kdy se nejprve v Praze a poté i ve Zlíně začaly vyrábět pneumatiky. Dnes společnost vlastní tři výrobní závody v České Republice, jeden v Srbsku a jeden USA. Vedle těchto výrobních závodů je zastoupena ve 14 zemích prostřednictvím svých zahraničních poboček a má vlastní globální prodejní a distribuční síť. Ve zlínském regionu jsou umístěny dva výrobní závody ve Zlíně a Otrokovicích s téměř s 1 500 zaměstnanci.

www.mitas-tyres.com/cz/