Nadační fond
PÉČE O PŘEDČASNĚ NAROZENÉ DĚTI

V roce 2015 jsme spustili projekt Malé Mimi s cílem vybudovat ve Zlínské porodnici několik unikátních pokojů, ve kterých mohou být rodiče spolu se svými dětmi, i když jsou ještě v inkubátoru. To se v roce 2017 za pomocí stovek rodičů a desítek firem povedlo a v roce 2018 se projekt transformoval v nadační fond Malé Mimi. Podpořte naši vizi i vy finančním darem přímo na těchto stránkách. Díky vašemu příspěvku budou moci rodiče a předčasně narozené děti být spolu už od narození.
MUDr. Jozef Macko, Ph.D. primář novorozeneckého odd. KNTB a Martin Gazda, producent (autoři projektu).

Chci přispět

Celosvětovým a zcela přirozeným trendem péče o nezralé novorozence je tzv. individualizovaná péče a péče zaměřená na rodinu. Podstatou této péče je umožnění co nejintenzivnějšího kontaktu rodičů s dítětem (i extrémně nezralým), a to na všech úsecích oddělení – počínaje jednotkou intenzivní a resuscitační péče. Řada klinických studií prokázala, že časný a častý kontakt matky i otce s předčasně narozeným dítětem přináší těmto dětem zřetelný prospěch pro jejich další vývoj.

Dítě prostřednictvím kontaktu s rodiči získává potřebné zevní impulsy, které by jinak přijímalo od matky v děloze. Děti, kterým je pak individualizovaná péče poskytována, jeví výrazně lepší výsledky psychomotorického vývoje v pozdějším věku – oproti dětem, kterým je poskytována standardní péče. Naší snahou je umožnit individualizovanou péči i předčasně narozeným dětem ve zlínské porodnici. Nadační fond Malé Mimi vznikl s cílem zajistit těm nejkřehčím človíčkům bezpečnou náruč rodičů, když ji nejvíce potřebují.

Transparentní účet

  • Číslo účtu:
  • Klient:
  • Název účtu:
  • 4211170470 / 0100
  • Malé mimi, nadační fond
  • MALÉ MIMI, NADAČNÍ FOND

Realizované příspěvky

Datum Jméno Částka Vzkaz