ZUŠKY A VÁNOČNÍ KONCERTY: výtěžek jde na Malémimi

V sobotu 12. prosince proběhl ve Zlíně první z řady benefičních koncertů, prostřednictvím kterých se Základní umělecké školy ve Zlínském kraji rozhodly zapojit do charitativního projektu pro zlínskou neonatologii.

Přítomní hosté věnovali na transparentní účet částku přes 28 tisíc korun.

V sobotu večer prostoupila zaplněný kostel na Jižních Svazích vánoční atmosféra. Postaraly se o ni děti ze státní Základní umělecké školy Jižní Svahy, které chtěly rodiče, prarodiče, kamarády a další hosty potěšit v předvánočním čase svým vystoupením a ukázkou toho, co se pod vedením svých pedagogů naučily.

Jako každoročně měl tento příjemný kulturní zážitek také charitativní rozměr. Letos se zástupci ZUŠ rozhodli věnovat výtěžek koncertu projektu, jehož snahou je zajistit předčasně narozeným dětem individualizovanou péči a umožnit tak jejich rodičům být jim na blízku od prvních okamžiků.

Přítomní hosté měli možnost seznámit se během večera s podstatou projektu Malemimi.cz.  A to jak prostřednictvím krátkého emotivního videa, tak také díky přítomnosti lékaře novorozeneckého oddělení Jana Lebedy, který je informoval také o stávajícím průběhu finanční sbírky. „Celkem je třeba na realizaci našeho záměru vybrat částku 2, 5  milionu korun,“ uvedl Jan Lebeda a dodal „V současné době již máme, buď na transparentním účtu nebo přislíbeno od dárců, částku kolem milionu korun.“

Díky benefičnímu koncertu ZUŠ Zlín – Jižní Svahy se tuto částku podařilo opět významně navýšit. Ředitelka ZUŠ Andrea Šopíková totiž předala MUDr. Lebedovi přímo na místě finanční částku, kterou hosté projekt podpořili už během večera. „Jsem ráda, že naši žáci a rodiče přijali myšlenku tohoto projektu za svou a věnovali na novorozenecké oddělení, na vybudování pokojíků pro maminky předčasně narozených dětí částku 28 543 Kč,“ uvedla Andrea Šopíková.

Dalších osm benefičních koncertů Základních uměleckých škol se uskuteční v průběhu měsíců prosince a ledna. A veškerý jejich výtěžek bude věnován na podporu projektu Malé mimi.

Veřejné základní umělecké školy jsou tady desetiletí, v některých případech existují přes osmdesát let a po celou dobu poskytují svým žákům kvalitní volnočasové aktivity s uměleckou náplní. Aby se veřejnost dozvěděla, jak fungují a jak se odlišují od soukromých zařízení vznikl festival ZUŠKA? ZUŠKA!, který je živým, slyšitelným a viditelným důkazem toho, že základní umělecké školy zřizované Zlínským krajem mají historicky dané pevné základy, ale zároveň se díky svým vysoce kvalifikovaným umělcům v řadách pedagogů i perfektně vyznají v těch nejnovějších uměleckých směrech.

Více na www.zuskazuska.cz

Projekt MaleMimi.cz odstartoval koncem října ve Zlíně. Jeho cílem je získat prostředky na rekonstrukci pokojů v porodnici v KNTB ve Zlíně a do budoucna umožnit trávit předčasně narozeným dětem první okamžiky v co nejužším kontaktu s rodiči. Vznik jedinečného projektu inicioval otec předčasně narozené holčičky společně se zlínským primářem Jozefem Mackem.